پروژه ها

 • پروژه هایی که تا کنون توسط شرکت مطالعات و پژوهش آذین زمین پویا انجام شده است، به شرح زیر میباشد:

   

  مطالعات زمین شناسی

  ·        مطالعات زمین شناسی ساحل دریای عمان به منظور رسوب شناسی رسوبات ساحل با دریا

  ·        نمونه برداری و مطالعات ژئوشیمیایی سنگ منشا نفتی زون مکران، رخساره مولاس و فلیش

  ·        نمونه برداری از ماسه سنگ های کوارتزی سازند فراقان در برش تنگ زاکین و سیاهو

  ·        مطالعه و بررسی خواص مخزنی رسوبات هیدرات گازی دریای عمان با استفاده از نتایج حفاری و مشاهدات رسوبات مجاور دریای عمان

  ·        تفسیر ساختمانی داده های لرزه ای و مدلسازی ساختمانی دریای عمان

  مطالعات سیالات درگیر

  ·        مطالعات سیالات درگیر در رگه های کوارتز طلا دار منطقه همیچ، بیرجند

  ·        مطالعات سیالات درگیر در نمونه های سطحی کانسار مولیبدن سیاه کمر، آذربایجان شرقی

  ·        مطالعات سیالات درگیر در نمونه های حاصل از مغزه های حفاری کانسار طلای شانق، دلیجان

  ·        مطالعات جامع سیالات درگیر در حوضه های رسوبی خلیج فارس (سازندهای آسماری، دالان، داریان، فهلیان، فراقان، گورپی، کنگان، کژدمی، سروک و سورمه)

  ·        مطالعات سیالات درگیر دشت آبادان (سازندهای داریان، گدوان و سروک) 

  مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی

  ·        مطالعات مقاطع نازک و صیقلی مغزه های حفاری طرح اکتشاف جامع طلا (شانق)

  ·        مطالعات مقاطع نازک و صیقلی مغزه های حفاری طرح اکتشاف  جامع طلا (نوبران، ساوه)

  ·        مطالعات مقاطع نازک و صیقلی نمونه های سطحی و مغزه های حفاری طرح اکتشاف کانی های فلزی بیرجند (همچ و بیشه)

  ·        مطالعات مقاطع نازک طرح اکتشاف سیمان باقران، سیمان سنگسر، مارگون و پوزولان شهمیرزاد

  ·        مطالعات مقاطع نازک و صیقلی طرح اکتشافات ژئوشیمیایی در مناطق شوئین، فردوس و خاش

  برگزاری دوره ها و گارگاه های آموزشی در زمینه فنون و مباحث نوین علوم زمین

  ·        دوره آموزشی تئوری و کارگاهی در زمینه مطالعات سیالات درگیر در اکتشاف نفت با همکاری مدیریت اکتشاف شرکت نفت، شرکت پرمایون و دکتر امیر عظیم زاده از دانشگاه لئوبن

  ·        کارگاه آموزشی ژئومتالورژی با همکاری ایمیدرو و دکتر عادل وطن دوست از شرکت گروه فلزات فورتسکیو