مطالعه سيالات درگير

مبانی مطالعات سیالات درگیر

سیالات درگیر حجم بسیار کمی از سیالاتی هستند که درون کریستال­ها و در زمان رشدشان از آن سیال و یا در زمان بسته شدن درزه و شکاف­ها و در حضور آن سیال به دام می ­افتند. تغییر در فشار و دما از زمان به دام افتادن تا زمانی که این انکلوزیون­ها در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار میگیرند، باعث تشکیل فازهایی در این انکلوزیون­ها می­گردد. بنابراین سیالات درگیر غنی از آب به دو فاز مایع و بخار و در بعضی موارد به کریستال­های جامد تقسیم می­شوند.

در این میان، سیالات درگیر هیدروکربنی نمونه های بسیار کوچک، اغلب با قطر کمتر از 10 میکرون، از مواد نفتی هستند که در زمان تبلور کانی­هایی نظیر کوارتز، فلدسپار و کلسیت، درون این کانی­ها به دام می­افتند. سیالات درگیر هیدروکربنی عمدتا درون سیمان­های دیاژنتیک، نظیر سطوح رشد کوارتز، و یا درون میکرو درزه و شکاف­های بسته شده دانه های آواری و یا سیمان­های دیاژنتیک یافت می­شوند.

مطالعات میکروترمومتری سیالات درگیر بر پایه مشاهده تغییرات فازی سیالات درگیر در طول فرایند گرم کردن (تا 600 درجه سانتی­گراد) و سرد کردن (تا 196- درجه سانتی­گراد) این انکلوزیون­ها زیر میکروسکوپ، که در نهایت منجربه تعیین شرایط فیزیکی و شیمیایی تشکیل کانی­های میزبان این انکلوزیون­ها می­گردد، استوار است.

در سال­های اخیر مطالعه سیالات درگیر هیدروکربنی، که حاوی مقادیری از نفت و گاز هستند، به عنوان شاهدی از حضور مواد نفتی و شاخصی از شرایط فیزیکی و شیمیایی که تحت آن مواد هیدروکربنی تشکیل، مهاجرت و تجمع پیدا کرده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. 


برای آگاهی از نحوه انجام مطالعات سیالات درگیر و هزینه های مربوط به مطالعات پتروگرافی و میکروترمومتری سیالات درگیر با ما تماس بگیرید.